rejestracja: 2019

  • bardzo dobrze plonuje w rejonach: III (104% w a1 i a2; PDO 2019) i IV (100% w a1, 103% w a2; PDO 2019)
  • odmiana o bardzo dobrej zdrowotności
  • bardzo wysoka odporność na zakwaszenie gleby - 6° w skali 9° (tylko dwie wśród badanych odmian uzyskały tak wysoki wynik)
  • rośliny o średniej wysokości (zaleca się zastosowanie regulatora wzrostu przy wyższym nawożeniu azotowym)
  • wysoka zawartość białka w ziarnie
  • bardzo dobre właściwości ziarna przeznaczone na cele pastewne i spożywcze
  • posiada gen Mlo warunkujący odporności na mączniaka prawdziwego


Plonowanie

 

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy 8,4 bardzo wysoka
Plamistość siatkowana 7,2 powyżej średniej
Rdza jęczmienia 7,9 wysoka
Rynchosporioza 8,0 bardzo wysoka
Ciemnobrunatna plamistość 7,8 wysoka
Typ odporności na mączniak prawdziwy posiada gen odporności MLO

 

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

Odmiana pastewna (oplewiona)
Wysokość roślin 70 cm  
Wyleganie 6,2 w skali 9°
Kłoszenie 158 dni liczba dni od 01.01
Dojrzałość pełna 202 dni liczba dni od 01.01
Masa 1000 ziaren 48,0 g  
Wyrównanie ziarna 87% >2,5 mm
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 5 w skali 9°
Zawartość białka 5 w skali 9°

 

Pobierz folder o odmianie Brandon


Wymagania klimatyczno-glebowe

Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Najlepiej udaje się na stanowiskach po roślinach okopowych na oborniku, oleistych i warzywach, o pH 5,8 - 7. Należy unikać uprawy po życie, pszenżycie i po sobie (ze względu na choroby podsuszkowe). Daje wysokie i pewne plony na glebach o dobrych właściwościach fizycznych, zasobnych w składniki pokarmowe oraz dobrze utrzymujących wodę (kompleks pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, lub żytni bardzo dobry). Ma duże wymagania co do sprawności roli, a szczególnie stosunków wodno-powietrznych. Po wcześnie zbieranych przedplonach należy wykonać podorywkę z bronowaniem. Orka przedzimowa powinna być zrobiona w październiku na głębokość 20-25 cm, a jedynie po okopowych można ją spłycić do 15 cm. Wiosną uprawę należy rozpocząć od bronowania, a następnie najlepiej jest zastosować agregat uprawowy.

Nawożenie azotowe: wielkość dawek nawozów azotowych zależy od stanowiska i przewidywanego plonu oraz celu uprawy. Zalecane dawki wahają się od: 60-70 kg N/ha przy dużych; 30-40 kg N/ha przy małych potrzebach nawozowych. Dawki azotu powyżej 50 kg N/ha należy dzielić na dwie części: przedsiewnie i w fazie strzelania w źdźbło. W przypadku uprawy na cele browarne należy nawozić niższymi dawkami azotu 40-50 kg N/ha (stosować przedsiewnie), aby uniknąć niepożądanego wzrostu zawartości białka surowego w ziarnie.

Nawożenie fosforowo-potasowe: stosować w zależności od kompleksu przydatności rolniczej gleby i zasobności w przyswajalne składniki średnio 50-80 kg/ha P2O5 oraz ok. 60-120 kg/ha K2O jesienią pod orkę zimową lub przed uprawą wiosenną.

Na glebach ubogich w wapń wskazane jest wapnowanie gleby pod przedplon jęczmienia. Zalecane dawki wapna nawozowego w zależności od składu mechanicznego gleby i pH wynoszą 2-4 t CaO/ha

Siew

Zaleca się w optymalnym terminie dla danego rejonu. Siew powinien nastąpić możliwie wcześnie, aby rośliny miały dostatecznie dużo czasu na rozkrzewienie, co sprzyja wzrostowi plonu ziarna jęczmienia. Wysiew siewnikiem w rozstawie 9-15 cm, na głębokość 3 cm. Ilość wysiewu około 350 kiełkujących nasion na m2 tj. w zależności od masy 1000 ziarn i kiełkowania około 160-175 kg/ha. Używanie do siewu ziarna kwalifikowanego, powoduje optymalizację zużycia materiału siewnego, a także podnosi poziom plonowania.

Pielęgnacja i ochrona roślin

Dla uzyskania wysokich plonów ziarna o dobrej jakości, plantacje należy chronić przed zachwaszczeniem, chorobami i szkodnikami (szczególnie ważne w przypadku uprawy na cele browarne). Słodownie wymagają ziarna wolnego od chorób grzybowych i o dobrej celności, dlatego należy przy dużym porażeniu stosować ochronę fungicydową oraz niszczyć mszyce, które poprzez wysysanie soków rośliny pogarszają celność kształtowanych ziarniaków. Środki zwalczajace mszyce muszą zostać użyte, gdy pod koniec kwietnia ok. 60% źdźbła jest ogarnięte przez owady, albo w fazie dojrzałości mlecznej ziarna jeżeli 60-80% roślin opanuje od 15-30 mszyc na źdźbło (M. Dereczka - Top agrar polska 2/2004.). Chwasty można zwalczać mechanicznie lub za pomocą dostępnych na rynku herbicydów. Zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe →Produkcja roślinna → Ochrona roślin)

Plonowanie odmiany w rejonach (PDO 2017 r.)


Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Katalog odmian 2023

katalog small
Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". Pobierz PDF

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera