Wymagania glebowe i przedplon

Jęczmień jary ma dość duże wymagania glebowe ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy i krótki okres wegetacyjny. Najpewniejsze i wysokie plony uzyskuje się na glebach gliniastych, pylastych i lessowych. Zadowalające plony można też uzyskać na glebach lżejszych, mających zwięźlejsze podłoże i znajdujących się w wysokiej kulturze. Plantacje jęczmienia browarnego powinny być zakładane na glebach żyźniejszych o wysokiej kulturze uprawy i o uregulowanym odczynie gleby na poziomie pH powyżej 5,8. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe, oleiste, kukurydza, także owies i pszenica. Należy unikać uprawy po życie, pszenżycie i po sobie (choroby podsuszkowe!). Dla plantacji browarnych złymi przedplonami są strączkowe, motylkowe i okopowe. W celu poprawienia stanowiska po zbożach zaleca się uprawę poplonów ścierniskowych.

Uprawa roli

Jęczmień ma największe spośród zbóż wymagania co do sprawności roli, a szczególnie stosunków wodno-powietrznych. Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby.

Po zbiorze przedplonu należy wykonać zespół uprawek pożniwnych. Orka zimowa powinna być wykonana jeszcze w październiku (najpóźniej w listopadzie) na głębokość 20-25 cm, a jedynie po okopowych można ją spłycić do 15-20 cm. Wiosenna uprawa powinna rozpocząć się od włóknowania, względnie bronowania (można oba zabiegi wykonać jednocześnie), a przez siewem najlepiej zastosować agregat uprawowy.

Siew

Terminowy siew wpływa na rozwój systemu korzeniowego, który gwarantuje dobre wypełnienie ziarna, wysoką masę tysiąca ziaren, a tym samym wysokie plony. Siew należy wykonać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe umożliwiają wejście w pole. Głębokość siewu ok. 3 cm; rozstaw międzyrzędzi 11-15 cm; gęstość siewu: 300-500 ziaren/m2, tj. wysiew 130-175 kg/ha (w zależności od wielkości ziarna, siły kiełkowa- nia, stanowiska, terminu siewu). Zbyt gęsty siew powoduje obniżenie plonu i pogorszenie jego jakości. Kwalifikowany materiał siewny powinien pochodzić ze sprawdzonego źródła oraz być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wielkość dawek fosforu i potasu zależy od za- wartości tych składników w glebie oraz przewidywanego poziomu plonów, dlatego też należy systematycznie badać zasobność gleb. Nawożenie fosforowo-potasowe na glebach cięższych po- winno być stosowane jesienią pod orkę zimową, na glebach lżejszych można je zastosować wiosną – przedsiewnie. Zalecane dawki wynoszą: 30-70 N/ha. Należy dzielić je na dwie części i stosować przedsiewnie oraz w fazie strzelania w źdźbło.

Ochrona roślin

Zwalczanie chwastów można przeprowadzić od fazy 3-go liścia do końca strzelania w źdźbło zalecanymi herbicydami. W razie wystąpienia chorób grzybowych i szkodników (skrzypionka, mszyce) należy stosować zalecane fungicydy bądź insektycydy.

Zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z za- sadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe → Produkcja roślinna → Ochrona roślin)


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Katalog odmian 2023

katalog small
Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". Pobierz PDF

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera