Klasa jakościowa
A
Rejestracja
2017
Jarlanka - Hodowla Roślin Smolice

Profil agronomiczny

Termin kłoszenia
dość późny
Termin dojrzałości
średni
Wysokość roślin
87
Masa 1000 ziaren [g]
43-45
Odporność na wyleganie
średnia
Tolerancja na zakwaszenie gleby
dobra

Odporność na choroby

Rdza żółta
Rdza brunatna
Septorioza plew
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Mączniak prawdziwy
Choroby podstawy źdźbła

Cechy jakościowe

Zawartość białka (%)
Zawartość glutenu
Gęstość ziarna w stanie zsypnym
Szklistość ziarna
Wskaźnik sedymentacji SDS
Wydajność mąki
Objętość chleba
Wodochłonność mąki
Liczba opadania
Rozmiękczenie ciasta
Wyrównanie ziarna

Zalety

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania:
    2. miejsce w plonie ziarna pośród badanych odmian w latach 2015-2017 przez COBORU
  • Dobra odporność na rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka
  • Wysoki wskaźnik sedymentacji SDS
  • Duża liczba opadania oraz ilość glutenu
  • Wysoka masa 1000 ziaren
  • Dobra odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej, jak i przed zbiorem

Nawożenie mineralne

Nawożenie azotowe

60-120 kg/ha (50-60% przedsiewnie, a drugą dawkę
w fazie strzelania w źdźbło)

Nawożenie fosforowe

50-80 kg/ha P2O5

Nawożenie potasowe

40-100 kg/ha K2O

Stanowiska glebowe i obsada

na kompleks pszenny, na żytni nie jest zalecana

450-500 (ok. 180-230 kg)
(liczba kiełkujących ziaren na m2)

 

Wyniki plonowania

Nazwa mieszanki Obsada nasion (szt./m2) Krzyżewo Kościelna Wieś Lućmierz Słupia Nowy Lubliniec
Jęczmień Rubaszek + owies Kozak + pszenica Jarlanka 100 + 150 + 150 105%
60,4 dt/ha
103%
75,9 dt/ha
97%
52,0 dt/ha
100%
101,9 dt/ha
115%
59,6 dt/ha

 

jarlanka w1

Doświadczenia rejestrowe

źródło COBORU

 

jarlanka m1

Wyniki plonowania w poszczególnych Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian

lata 2017 i 2018, plon % wzorca

plon a1  plon a2

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.