Nowość

siła wczesnego dojrzewania!

rejestracja 2019

 • bardzo wysoki potencjał plonowania – odmiana uplasowała się czołówce wyników plonowania PDO 2020 na obu poziomach agrotechnicznych
 • wczesny termin kłoszenia i dojrzewania – bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody, doskonały komponent do mieszanek zbożowych
 • znakomita jakość ziarna – duża zawartość białka, glutenu, wysoka i stabilna liczba opadania oraz bardzodobre wyrównanie ziarna
 • dobra zdrowotność roślin – wysoka odporność na mączniaka prawdziwego oraz brunatną plamistość liści
 • krótkie źdźbło o dobrej odporności na wyleganie
 • duża tolerancja na zakwaszenie gleby

napływ urodzaju

rejestracja 2018!

 • jakościówka o stabilnej plenności (grupa A)
 • dobre właściwości przetwórcze - wysoka zawartość białka i glutenu
 • bardzo duża liczba opadania
 • dorodne ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren

rejestracja 2017!

Pszenica jara o wysokim potencjale plenności, podwyższonej odporności na mączniak, choroby podstawy źdźbła i bardzo dobrej wartości technologicznej ziarna. Plon ziarna podczas 3-letnich badań rejestrowych oraz doświadczeniach porejestrowych przedstawiał się następująco:

 • 2014 - 101% wzorca
 • 2015 - 104% wzorca
 • 2016 - 100% wzorca
 • 2017 - 100% wzorca
 • 2018 - 99% wzorca
 • 2019 - 100% wzorca

przewódka nadająca się do późnych siewów, odporna na wiosenne przymrozki – odmiana o wysokiej zimotrwałości na poziomie 71%* (wg badań COBORU)

rekomendowana w 3 województwach (opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie)

odmiana oścista - doskonale sprawdza się w rejonie żerowania zwierzyny leśnej

plon ziarna na poziomie wzorca przy przeciętnym poziomie agrotechniki, 102% wzorca przy wysokim poziomie agrotechniki (badania rejestrowe)

Wymagania jakościowe i przedplon

Pszenica jara wymaga gleb dobrych i bardzo do- brych, zwięzłych, dobrze utrzymujących wodę (kom- pleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry, pastewny mocny i pszenny górski), o odczynie obojętnym. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, strączkowe i ich mieszanki ze zbożami.


Artykuły - zboża

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera