rejestracja 2017!

Pszenica jara o wysokim potencjale plenności, podwyższonej odporności na mączniak, choroby podstawy źdźbła i bardzo dobrej wartości technologicznej ziarna. Plon ziarna podczas 3-letnich badań rejestrowych oraz doświadczeniach porejestrowych przedstawiał się następująco:

 • 2014 - 101% wzorca
 • 2015 - 104% wzorca
 • 2016 - 100% wzorca
 • 2017 - 100% wzorca
 • 2018 - 99% wzorca
 • 2019 - 100% wzorca

Wynik taki osiągnięty został na poziomie a1 czyli bez dodatkowego nawożenia azotowego i ochrony przed wyleganiem i przed chorobami grzybowymi.

Plonowanie

jarlanka plonowanie2

Zalety:

 • bardzo wysoki potencjał plonowania: 2. miejsce w plonie ziarna pośród badanych odmian w latach 2015-2017 przez COBORU
 • dobra odporność na rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz mączniaka
 • wysoki wskaźnik sedymentacji SDS
 • duża liczba opadania oraz ilość glutenu
 • wysoka masa 1000 ziaren
 • dobra odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej, jak i przed zbiorem

Charakterystyka:

 • kłos bezostny, średniej długości, średnio zbity, piramidalny o silnym nalocie woskowym
 • ziarno czerwone
 • krótka słoma (80 cm) o silnym nalocie woskowym i dobrej odporności

 

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe

Termin kłoszenia* 163 dość późny
Termin dojrzałości woskowej* 212 średni
Wysokość roślin 87 cm dość niskie
Odporność na wyleganie 7,2 średnia
Odporność na porastanie ziarna 5 średnia
Reakcja na zakwaszenie gleby 4 niska do średniej
MTZ (g)

43-45

dość wysoka

* - liczba dni od 01 stycznia

Cechy jakościowe

Klasa jakości A
Wyrównanie ziarna>2,5 mm 77% średnie
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 5 na poziomie odmian z krajowego rejestru
Zawartość glutenu 8 bardzo wysoka
Zawartość białka 7 wysoka
Szklistość ziarna 7 na poziomie odmian z krajowego rejestru
Wskaźnik sedymentacyjny 8 bardzo wysoki
Wydajność mąki 8 bardzo wysoka
Objętość chleba 7 wysoka
Wodochłonność mąki 8 bardzo wysoka
Liczba opadania 8 bardzo wysoka
Rozmiękczenie ciasta 7 wysokie
Praca odkształcenia 7 wysoka

Odporność na choroby

Choroby podstawy źdźbła 8,0 bardzo wysoka
Mączniak prawdziwy 8,3 bardzo wysoka
Rdza brunatna 8,1 wysoka
Brunatna plamistość liści 7,4 wysoka
Septorioza liści 7,0 wysoka
Septorioza plew 7,3 wysoka
Fuzarioza kłosów 7,7 wysoka
Rdza żółta 8,6 bardzo wysoka

Plonowanie w SDOO w 2017 roku

Jarlanka plonowanie w rejonach


Wymagania glebowe

Jarlanka ze względu na dobrą odporność na choroby grzybowe może być z powodzeniem uprawiana z zastosowaniem technologii uprawy pełnej jak i podstawowej.
Odmiana bardzo dobrze i dobrze plonuje na glebach kompleksów pszennych i żytnich bardzo dobrych. Najwyższe plony uzyskuje się po takich przedplonach jak: okopowe, kukurydza, bobowate wieloletnie. Najgorszymi przedplonami są zboża z wyjątkiem owsa.

Siew

Termin siewu w znacznym stopniu decyduje o wielkości przyszłych plonów, dlatego pszenicę jarą należy siać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe pozwalają wejść w pole.
Głębokość siewu – około 3 cm, gęstość siewu 500-550 ziaren/m2, tj. 230-250 kg/ha.

Nawożenie mineralne

Przy doborze właściwej dawki nawożenia mineralnego ważna jest znajomość zasobności gleby w podstawowe składniki oraz wysokość spodziewanego plonu ziarna. Zależnie od tego nawożenie fosforowo-potasowe kształtuje się na poziomie 50 – 80 kg/ha P2O5 oraz 40 – 100 kg/ha K2O.

Nawożenie azotowe, w ilości 60-120 kg/ha N należy stosować w dwóch terminach: pierwsza dawka (50-60%) przedsiewnie, a druga w okresie strzelania w źdźbło.

Dawkę drugą można rozłożyć i zastosować w formie płynnej, jako roztwór mocznika, stosując do 25 kg N/ha w 300 l wody.

Przy intensywnym nawożeniu azotowym wskazane jest stosowanie regulatorów wzrostu.


Artykuły - zboża

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera