Wymagania jakościowe i przedplon

Pszenica jara wymaga gleb dobrych i bardzo do- brych, zwięzłych, dobrze utrzymujących wodę (kom- pleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry, pastewny mocny i pszenny górski), o odczynie obojętnym. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, strączkowe i ich mieszanki ze zbożami.

Uprawa roli

Pszenica jara wymaga starannej uprawy roli, umożliwiającej jak najwcześniejszy siew. Wa- runków tych spełnić nie można bez wykonania całości upraw jesiennych. Jeżeli istnieje możliwość, to przed orką przedzimową należy wykonać uprawki pożniwne oraz nawożenie mineralne. Wczesną wio- sną, gdy pozwoli stan uwilgocenia pola, wykonać uprawki przedsiewne, a także nawożenie azotowe.

Siew

Termin siewu decyduje w znacznym stopniu o wielkości przyszłych plonów, dlatego pszenicę jarą należy siać jak najwcześniej, gdy tylko wa- runki wilgotnościowe umożliwią wejście w pole. Głębokość siewu ok. 3 cm, rozstawa międzyrzędzi 11-15 cm, gęstość siewu 450-550 ziaren/m2, tj. wysiew 190-250 kg/ha. Kwalifikowany materiał siewny, pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wielkość nawożenia wapniowego zależy od aktu- alnych potrzeb wapnowania, dlatego też powinno się systematycznie badać zasobność gleb. Zalecane dawki nawozów fosforowych i potasowych wynoszą: 30-80 kg/ha P O i 40-100 kg/ha K O.

Nawożenie azotowe wynosi 60-120 kg N/ha (w zależności od stanowiska) i powinno być za- stosowane w odpowiednich terminach: pierwsza dawka (40-60%) przedsiewnie, a druga w okresie strzelania w źdźbło.

Ochrona roślin

Pszenica jara jest wrażliwa na zachwaszczenie w początkowych fazach rozwojowych. W momen- cie wschodów (faza „szpilkowania”) wskazane

jest bronowanie łanu i powtórzenie tej czynności w fazie 3-4 liści. Oczywiście niezbędne jest także stosowanie zalecanych herbicydów, których dobór uzależniony jest od dominujących na plantacji chwastów. Przy stosowaniu intensywnej techno- logii uprawy zastosować należy antywylegacz.

W razie wystąpienia chorób grzybowych stosować zalecane fungicydy, a do zwalczania pojawiających się szkodników (skrzypionka, mszyce) zalecane indeksydy.

Zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Infor- macje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe → Produkcja roślinna → Ochrona roślin)


Artykuły - zboża

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera