Morfologia i genetyka

Typ odmiany: pojedyncza (SC) • Typ ziarna: semi flint / semi dent

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysBioetanol

Zalety

  • dobra sztywność łodyg i tolerancja na fuzariozę kolb
  • przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych

Charakterystyka

W 2012 roku odmiana była badana w Rumunii i na Ukrainie w warunkach dużego niedoboru opadów deszczu, uzyskując jeden z najważniejszych plonów ziarna pośród odmian w swojej grupie wczesności.

Plonowanie

2 miejsce w doświadczeniach ziarnowych PDOiR w 2013 roku. W doświadczeniach rejestrowych uzyskał 123,6 dt/ha przy plonie wzorca na poziomie 121,3 dt/ha.

Pobierz kartę katalogową (wyniki)

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha
Kiszonka 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy

Kiszonkana wysokoenergetyczną kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu uprawy
Ziarno i CCMI oraz II rejon uprawy

Odporność na choroby

Fusarium

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze

Rosomak

Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera